PROGRAM FOR 2. HALVÅR 2017


16. september kl. 10.00 i Ordensbygningen i Odder.
5 min. indlæg v/patriark fra broderloge nr. 73 Svend Felding.
Foredrag ved borgmester Uffe Jensen, Odder.
Påklædning: Mørkt tøj.


21. oktober kl. 10.00 i Aarhus Odd Fellow Palæ, Varna.
Ophøjelse i Den Kongelige Purpur grad.
Instruktion af patriarker der ikke besidder graden.
Lejrens stiftelsesdag markeres.
Påklædning: Kjole.


18. november kl. 10.00 i Ordensbygningen i Randers.
5 min. indlæg v/patriark fra broderloge nr. 74 Niels Ebbesen.
Budget fremlægges.
Foredrag v/havnedirektør Jacob Flyvbjerg Christensen, Aarhus.
Påklædning: Mørkt tøj.


09. december kl. 10.00 i Ordensbygningen i Brabrand.
Julemøde med tale af sognepræst Gerda Neergaard Jessen.
Påklædning: Mørkt tøj.


         PROGRAM FOR 1. HALVÅR 2018


20. januar kl. 10.00 i Aarhus Odd Fellow Palæ Varna.
Optagelse af nye patriarker.
Thomas Wildey mindes.
Påklædning: Kjole


17. februar kl. 10.00 i Ordensbygningen i Silkeborg.
5 min. indlæg v/patriark fra broderloge nr. 88 Ole Rømer.
Beretning fra Revisions- og Finansudvalg.
Regnskab fremlægges til godkendelse.
Foredrag: "Fra Pilot til Pensionist"
v/ pensioneret luftkaptajn Svend Donby.
Påklædning: Mørkt tøj.


17. marts kl. 10.00 i Ordensbygningen i Randers.
5 min. indlæg v/patriark fra broderloge nr. 90 Morten Børup.
Foredrag.
Påklædning: Mørkt tøj.


14. april kl. 10.00 i Aarhus Odd Fellow Palæ Varna.
Tildeling af Den Gyldne Leveregels grad.
Instruktion af patriarker der ikke besidder graden.
Påklædning: Kjole.


05. maj kl. 10.00 i Ordensbygningen i Ebeltoft.
5 min. indlæg v/patriark fra broderloge nr. 96 Hasnæs.
Højtideligholdelse af Ordenens stiftelsesdag.
Kulturelt indslag.
Påklædning: Mørkt tøj.