SKJALM HVIDE´s udnævnte embedsmænd for perioden 2017 til 2019

EMBEDE NAVN LOGE NR. TELEFON NR. E-MAIL ADRESSE
Ydre vagt Kai Paulsen 56 4033 5617 kaipaulsen@webspeed.dk
Indre vagt Henning Pedersen 56 8689 1298 phenningp@gefiber.dk
Fører Niels Carisius Thomsen 53 6072 9096 nthomsen@youmail.dk
Første vagt Ove Steffens 14 4011 3085 osteff@privat.dk
Anden vagt Knud Erik Vodstrup 90 8657 2070 kvodstrup@mail.tele.dk
Tredje vagt Anker V. Øhlenschlæger 74 2344 2195 a.v.oehlenschlaeger@gmail.com
Fjerde vagt Ole Gert Jørgensen 32 4085 0112 ogj@ogjoergensen.dk
Første teltvagt / Transport Per Bergman Rasmussen 14 8689 2726 pbr001@rasmussen.tdcadsl.dk
Anden teltvagt Christian Juul Knudsen 32 8694 5705 chr.hanne.juul@mail.dk
Organist Vakant      
Arkivar / Webmaster Finn Gyldenløv 88 8622 1119 finn.gyldenloev@finng.dk
Gradestabsformand Erling Stensgaard 14 4063 0944 erling.stensgaard@privat.dk
Pressekontakt Bjarne Jensen 90 2128 1433 hannebjarne@mail.tele.dk