SKJALM HVIDE´s valgte embedsmænd for perioden 2017 til 2019

EMBEDE

NAVN

LOGE NR. TELEFON NR. E-MAIL ADR.
 Hovedpatriark  Bjarne Steen Jensen 90 2128 1433 hovedpatriark@skjalmhvide.dk
 Første høvedsmand  Henry Erdmann 74 2639 8830 hovedsmand1@skjalmhvide.dk
 Ypperstepræst  Frank Larsen 53 8626 0011 yppersteprest@skjalmhvide.dk
 Anden høvedsmand  Preben Jesper Bach 14 2081 5696 hovedsmand2@skjalmhvide.dk
 Skriftfører  Lars Sandhøj Andersen 53 9955 6586 skriftforer@skjalmhvide.dk
 Kasserer  Finn Jensen 101 8614 8696 kasserer@skjalmhvide.dk
 Regnskabsfører  Poul-Erik Sørensen 88 3034 0718 regnskabsforer@skjalmhvide.dk
 Fung. ekshovedpatriark  Carsten Aae Christiansen 101 5141 8535 fgekshp@skjalmhvide.dk
 Første storrepræsentant  Anders Lindberg 14 8694 5076 storrep1@skjalmhvide.dk
 Anden storrepræsentant  Jørn Hougaard 18 8643 0868 storrep2@skjalmhvide.dk